Konferencija klubova

  PODRUČNA FUDBALSKA LIGA

Konferencija klubova

   Broj: 05/2017

   Sombor, 01  фебруар  2018.godine

 

  • TAKMIČARSKIM ORGANIMA
  • KLUBOVIMA PFL SOMBOR
  • SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA

 

 

Poštovani,

 

Na osnovu člana 41. Statuta Područnog fudbalskog saveza Sombor i člana 7. Propozicija takmičenja u Područnoj fudbalskoj ligi Sombor, obaveštavamo Vas da će se 3.(трећа) Konferencija klubova Područne fudbalske lige održati u  (ЧЕТВРТАК) 22  фебруара 2018.godine sa početkom u 18,oo časova u Ruskom Krsturu, M.Tita 84 (Sportsko društvo „Rusin“). 

 

            Za sednicu Konferencije predlažem sledeći

 

 

D N E V N I   R E D

 

  1. Usvajanje zapisnika sa 2. Sednice konferencije klubova PFL.
  2. Analiza prethodnог дела првенства.
  3. Припрњема за пролећни део првенства,
  4. Разно.

 

 

Sportski pozdrav,

 

 

 

 

 

     SEKRETAR PFS SOMBOR                               PREDSEDNIK KONFERENCIJE

 

     Zobenica Slavko                                            Knežević Vojislav,s.r.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *