ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ ЧЛАНОВЕ ФСС

Обавештававају се сви фудбалски и футсал клубови, сви играчуи и играчице, фудбалски тренери и сви остали фудбалски стручњаци и фудбалски радници, укључујући и оне који су активни у базичном фудбалу(у систему ФС Србије), да је увођењем ванредног стања у Републици Србији дана 15. марта 2020.годие.дошло до престанка свих фудбалских такмичења, до престанка одржавања свих пријатељских утакмица и до престанка тренажних процеса у фудбалским и футсал клубовима. Сви фудбалски и футсал клубови под ингеренцијом ФСС , ДУЖНИ СУ ДА ОДМАХ:

Обуставе учешће у фудбалским такмичењима свих нивоа;

Откажу све заказане пријатељске утакмице;

Обуставе све видове тренажног процеса играча и играчица;

Престану са организовањм било каквог вида рекреативног бављења фудбалом и футсалом;

Престану са окупљањем спортиста и спортискиња у својим просторијама;

Налаже се свим фудбалским и футсал клубовима, као и територијалним , окружном градским и општинским фудбалским савезима са територије ФСС, да прате обавештења,наредбе и упутства надлежних државних органа и да поступају у складу са оним што у њима буде саопштено.

О свим даљим мерама које ће бити предузете у фудбалском и футсал спорту, ФСС ће обавештавати своје чланове званичним каналима комуникације(интернет презентације-сајт и друштвене мреже), путем средстава јавног информисања и свих других доступних начина комуникације.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *